SDG brochure

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
15 september, 2016

In de zomer van 2016 vroeg het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) aan Commotie om een brochure over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, of SDGs) vorm te geven.

In die brochure komen de doelstellingen van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling aan bod. Die Agenda is de opvolger van de Milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties die afliepen in 2015.

De Agenda stelt 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen voorop die samen een breed en wereldwijd actieplan vormen voor de uitdagingen op het vlak van economische en sociale ontwikkeling, leefmilieu en vrede samenbrengen. De SDGs zijn dan ook onderling met elkaar verbonden.

Het doel van de nieuwe Agenda kan enkel bereikt worden als er sprake is van een geïntegreerde wisselwerking tussen alle domeinen en doelstellingen. Ieders leven zal aanzienlijk verbeteren én de wereld zal een positieve transformatie ondergaan als we erin slagen de ambities van de Agenda in realiteit om te zetten.

Als bureau dat zich inzet voor duurzame communicatie zette Commotie met plezier zijn schouders onder deze brochure. Ze is verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Duits. U kunt ze downloaden of aanvragen op de website www.sdgs.be.