POD Jaarverslag 2012

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)
30 augustus, 2013

Eén van onze hoofdopdrachten bij de POD Maatschappelijke Integratie is een eenvormige grafische lijn creëren in al zijn publicaties. In 2012 namen we voor de eerste keer het jaarverslag onder handen.

Of we, met het logo als uitgangspunt, niet een hele collectie 'petits bonhommes' konden creëren als verbindend (en verluchtend) element? Een vraag waar we met gepaste gretigheid op ingingen. Zelfs de voorzitter speelde het spel mee (zie het woord vooraf). U kunt het volledige jaarverslag hier inkijken.

De 'mannetjes' leiden sindsdien hun eigen leven binnen de POD. Als iets viraal is op kleine schaal, is het dan nog viraal? Wij denken van wel!