Logo en Website

Aan de Rand
18 november, 2011

'Aan de Rand' is een gebouw dat letterlijk 'aan de rand' van Gent ligt.  Het nodigt mensen, groepen, organisaties en bedrijven uit elkaar te ontmoeten met de stad aan de rand van het gebeuren.
Het is tegelijkertijd een concept dat aanzet om voeding, kunst en duurzaamheid te beleven.
Commotie was als partner betrokken bij dit sociale economie-project met uiteraard een accent op de externe communicatie zoals logo, website, maar ook een dagboek.