Gids voor de gebruikers van het OCMW

POD Maatschappelijke Integratie (POD MI)
9 december, 2013

De eerste in een reeks gidsen die bij de POD Maatschappelijke Integratie op stapel staat. Deze gids maakt mensen wegwijs in de werking van het OCMW, in hun rechten en plichten,...

De 'mannetjes' (zie het jaarverslag 2012) duiken weer op, zij het op subtiele wijze.

Vormgegeven door Commotie in twee taalversies NL/FR.