ESF-Oktoberforum 'Maak de klik'

ESF-Agentschap Vlaanderen
29 oktober, 2009

Het Oktoberforum 2009, georganiseerd voor het ESF-Agentschap Vlaanderen op 29 oktober 2009 in het Paterspand te Turnhout, draaide volledig rond het thema ‘communicatie’. Prof. Dr. Jos Huypens (Universiteit Antwerpen) startte de dag plenair met een uiteenzetting over de essentie van geïntegreerde communicatie. Fons Van Dyck (think.BBDO) en Elke Jeurissen (Grevendonck-Jeurissen) belichtten in werksessies de hefbomen voor vertrouwen in het merk en de kanalenmix.De aanwezigen konden in groepjes onder leiding van een tafelvoorzitter hun vragen, bemerkingen en voorstellen tot actie kwijt via de brainstormtechniek van het toekomstwiel.

Dirk Denoyelle zette het namiddagprogramma in met een gesmaakte uiteenzetting over de kracht van een goede presentatie. Tijdens aansluitende paneldebatten, gemodereerd door Freek Braeckman en Guy Tegenbos, gingen experten vervolgens in discussie over de juiste mediamix en over hoe om te gaan met de beïnvloeders van beslissingnemers. Bert Boone, directeur van het ESF-Agentschap, sloot de dag af met zijn visie op communicatie als bijdrage voor R.O.I.

Niet minder dan 250 aanwezigen maakten mee de klik. Commotie stond in voor alle aspecten van de organisatie: conceptontwikkeling, creatie en ontwikkeling van alle communicatie voor, tijdens en na het evenement, de decoratie, op- en afbouw, coördinatie van A/V-toepassingen, catering en ontvangst. Zie ook www.oktoberforum.be en www.starteenwiel.be